Kronans proviant till enskilda.

Arméförvaltningen har anmodat militärbefälhavaren å Gotland m. fl. militära chefer att före den 25 maj inkomma, med upplysning, huruvida i samband med försäljningen av proviant till enskilda vid underlydande truppförband även försäljning av i öppna marknaden direkt upphandlade varor äger ruin genom försorg av samköpsföreningar eller dylikt. Även önskas besked huruvida dylikt medgivande för enskilda att utbekomma olika varor från kronans magasin anses medföra olägenheter och bör upphöra. Uppgifterna infordras på begäran av 1936 års lönekommitté. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *