Kringföringshandeln med kött.

Förslaget till lagstiftning om vi taminiserade livsmedel och om kringföringshandeln med kött och charkuterivaror tillstyrkes av Gotlands handelskammare. Då man. hittills befinner sig på ett relativt nytt och litet utforskat område är det syn: nerligen svårt att överblicka konsekvenserna av en vitaminisering Allmänheten löper därför stor fara att bli uppskörtad på detta område, i den mån icke genom olämpliga behandlingsåtgärder ett födoämne rent av kan bli hälsovådligt. Förslaget är därför att hälsa med stor tillfredsställelse. Detsamma gäller förslaget om kringföringshandeln med kött och charkuterivaror. Denna handel fyller på åtskilliga platser ett stort behov, men då de hygieniska förhållanden, varunder den understundom bedrivits, kunna ge anledning till anmärkningar, är det synnerligen välbehövligt att reglerande bestämmelser utfärdas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *