Kommunala ersättningar i Fleringe.

Fleringe kommun anhåller hos länsstyrelsen om fastställelse av kommunalstämmans den 26 dec. 1937 fattade beslut om arvode åt pensipnsnämdens ordf. med 35 kr. årligen samt om arvode till ledamöterna i samma näted med 6 kr. pr sammanträdesdag som skall utgå om ledamöterna förlora arbetsförtjänst den dag de delta i sådant sammanträde. Under liknande villkor anhålles om fastställelse om beslutet angående taxeringsedamöternas arvoden som satts till högst 8 kr. pr dag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *