Klintehamn

Ett besök på Varvsholm.
Bland pensionaten och sammarhemmen på Gotland intager onekligen Varvsholm en plats bland de främsta. Läget är centralt och vackert vid havsstranden och Klintehamnsviken. Ledningen är även den bästa: pastor G. Damberg och fröken Eriksson borga för att allt blir ordentligt. Pensionatet har en religiös prägel, sålunda ha även de kurser och läger, som anordnas, en religiös karaktär. Och då vid pensionatet finnes en större lägerkyrka hållas ofta möten här under sommartid.
Under sommaren har pensionatet varit fullbelagt, 60—80 gäster ha i medeltal härbärgerats.
Kurserna började under pingsten, då ett bibelinstitut höll en kurs, därefter följde ett gymnastikläger och vidare söndagsskol- och juniorläger, varierande- med 80—100 deltagare. F. n. hålles Missionsförbundets på Gotland juniorläger och dess sista dag är om söndag, då man väntar stor tillslutning. Lägret avlöses samma dag av ett hundratal juniorer från fastlandet.
Utom pensionatet, finnes även vandrarehem, som under sommaren blivit besökt av nära 400 personer.
Vad som är anmärkningsvärt är detringa pris kurserna — särskilt. juniorlägren — betinga, ofta blott en krona pr dag och deltagare med fullständig inackordering.
Betjäningen består av tio personer, och gästerna ha icke nog beröm åt anordningarna vid pensionatet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *