Klintehamn

Frikyrklig begravning
förrättades i baptistkapellet, Klintehamn, i måndags, då stoftet efter änkefru Aurora Viberg vigdes till gravens ro.
Samling skedde i sorgehuset, där vid en andaktsstund kring kistan lantbrukaren Th. Thomasson läste ett Guds ord och förrättade bön. Därefter höll kyrkoherde G. Sjöberg ett kort tal, och framhöll, att det alltid blir helg över hem och hjärtan, där Kristus får bo och gästa.
Därefter ställdes färden till det närliggande baptistkapellet. Begravningsakten förrättades av pastor Josef Gustafsson, som i ett kort tal erinrade om den avlidnas livsgärning, och huru som hon i över trettio år varit medlem av Klintehamns baptistförsamling. Begravningsakten förrättades därefter enligt frikyrklig ritual. Efter den vackra akten höllos minnestal av pastor Alfr. Olsson, varjämte pastor O. Sollerman läste några för tillfället författade. verser. Färden ställdes därefter till Klinte vackra kyrkogård. En mängd av kransar nästan fyllde graven, bland kransarna märktes en från Klintehamns : baptistförsamling. ’ Vid graven sjöngs som avslutning den kända sångversen: ”Här vi skiljas från varandra etc.”.
Den avlidna var vid sin bortgång nära 90 år och efterlämnar minnet av en duktig och gedigen kärnkvinna.
Frid över hennes minne!

Den årligen återkommande utflykt
som tjänstemän och personal vid Klintebys konservfabrik bruka företaga under sparris- och ärtsäsongen var i går anordnad. Målet för utfärden var denna gång det natursköna Sandhamn i Fröjel. Ett sextiotal personer hade mött upp och tiden fördrevs med friluftslekar och bad under kamratlig samvaro. Man hade medfört matkorgar och fabriken bestod kaffe och läskedrycker.
Den allmänna belåtenheten med dagen tog sig uttryck i ett kraftigt besvarat leve för Klintebys konservfabrik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *