Klintehamn.

Klintehamns idrottsklubb
höll i går kväll sitt årsmöte å Johanssons konditori.
I den föredragna årsberättelsen framhölls bl, a., att fotbollen f, n, befinner sig i en vågdal och har följaktligen ej lämnat något lysande resultat, trots att klubben under föregående år tävlat i en lägre” serie (division II).
I bandyserien placerade sig klubben på tredje plats.
Den allmänna idrotten visar glädjande resultat, Här har klubben fått fram ett gott materiel, som kan vara med i konstate och detta trots att träningsmöjligheterna å idrottsplatsen ej äro de bästa.
Klubben kan även notera framgångar inom orienteringen, Den 3 okt, anordnar de klubben årets DM i orientering.
Klubben har haft lag representerade vid av Gotlands Idrottsförbund anordnad DM i budkavlelöpning. Likaså vid olika tävlingar i bordtennis.
För gymnastiken har intresset varit något bättre än föregående år. En manlig och en kvinnlig avdelning har varit verksam två gånger i veckan.
Skolidrottssektionen omfattar 55 medlemmar, 21 skolidrottsmärken ha erövrats.
Styrelsen framhöll till sist önskvärdheten av en fotbollstränare, vilken fråga skulle kunna ordnas gemensamt med övriga gotländska föreningar. Likaså efterlyser styrelsen kommunens intresse för ordnandet av en för klubbens medlemmar tjänlig idrotts- och fotbollsplan.
Under sommaren avlades godkända prov för simborgarmärket av 28 personer.
Klubbens medlemsantal vid årsskiftet utgjorde 64 st., därav 13 kvinnliga. 15 nya medlemmar ha invalts under året.
Till styrelse för år 1938 utsågos Birger Siggelin, ordf., K. A. Axelsson, v. ordf., Bengt Lundgren, sekr, Lars Dahlström, kassör, Folke Johansson, materialförvaltare, H. Hallgren, idrottsplatschef och Vera Sigrén, klubbmästare. Dessutom tillsattes sektioner i vanlig ordning.
Representant vid Gotlands Idrottsförbunds årsmöte blev H. Hallgren, vid Gotlands fotbollsförbunds årsmöte Birger Siggelin samt vid Gotlands Gymnastikförbunds årsmöte Hilding Vestberg. Till suppleant för samtliga valdes Lars Dahlström.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *