Klintehamn.

Arbetslöshetakommitté bildad i Klinte.
Från kommunalfullmäktige i Klinte har anmälan till länsstyrelsen inkommit att en arbetslöshetskommitte bildats inom kommunen.
Länsstyrelsen har för år 1938 förordnat till ordförande i kommittén godsägare Anders Resare och till suppleant för denne, direktör Oscar Rosvall.
Handelsbokhållaren Gustaf Wahlgren har förordnats att vara kommittens revisor för 1938 års räkenskaper.

Ett trevligt slädparti
var i lördags anordnat av Klintehamn och Stenkumla metodistförsamlings juniorföreningar. Färden hade ställts till Tofta, där en stämningsfull juniorfest hölls på eftermidagen. Den till ett femtiotal stora juniorskaran skötte programmet mönstergillt. Efter unison sång och inledning av pastor E. Lind sjöngo Klintejuniorerna en juniorsång, och en Stenkumlajunior deklamerade förtjänstfullt. En intressant och pigg dialog kallad ”Gammalt och nytt”, belysande juniorarbetet, utfördes av åtta Klintejuniorer. Berättelse och sång av Stenkumlas juniorer bidrog till feststämningen,. Pest. Lind höll en kort betraktelse anknuten till orden i Ps. 110, vers 3. Sedan juniorfesten avslutats bjödos alla juniorerna på härligt kaffe och dopp av Toftametodistema. Så var en lyckad juniordag till ända, och under bjällerklang och hovslag ställdes färden åter mot respektive hemorter, och juniorerna tacka hjärtligt sina goda körsvenner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *