Jordfästningar.

En stämningsfull begravning ägde rum härstädes i lördags eftermiddag, då stoftet efter förre handlanden Knut Westöö vigdes till gravens ro.
Jordfästningsakten förrättades i gravkapellet å södra begravningsplatsen — av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett gripande griftetal utgående från textorden i 2 Tim. 1: 10. Före jordfästningen sjöngs ps. 549: 1 och efter densamma andra versen av samma psalm. Efter den högtidliga begravningsceremoniens slut fördes kistan ut på kyrkogården för att sänkas ned i familjegraven. Vid graven framträdde kyrkoherde emeritus Robert Bolin och framsade några hjärtliga vänskapens ord. En systerson till den framlidne frambar härpå de anHörigas tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångne till del. Till sist lyste pastor Öberg frid över stoftet.
Bland den rika blomsterskörd som sänts till båren märktes en krans från A.B. Medeen & Wetterlund, Visby.
Till gravens frid vigdes i går middag stoftet efter skorstensfejaren Bertil Käll, varvid bl. a. brandkårens personal ägnade den bortgångne en sista hyllningsgärd.
Akten, som förrättades i södra gravkapellet av domkyrkokomminister Nils Öberg, inleddes med ps. 297: 1, varefter officianten höll en anslående dödsbetraktelse med text ur Upp. 21: 4. Härpå följde den ritualenliga jordfästningen varefter ps. 144: 1—3 sjöngs unisont. Kistan fördes så av sex brandsoldater ut till kyrkogården och sänktes i griftens gömma. Vid graven nedlade brandchef Carl Lindström en krans från brandkåren och framförde ett sista tack och farväl till den bortgångne brandmannen som under sexton års tid varit med i Visby brandkår.
Även skorstensfejaremästare S. Andersson frambar ett tack för plikttroget arbete. samt nedlade en krans. Så lyste officianten frid över stoftet.
Förutom brandkårens krans, som hade röda band och inskriften: Tack för gott kamratskap, märktes i den rika blomsterskörden en krans från Svenska skorstensfejeriarbetarförbundet (röda band: En sista hälsning) samt en från Skorstensfejeriarbetareförbundets avdelning — i Karlskrona (röda band: En sista hälsning).

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *