Jordbrukardagarna i Sjonhem

togo i går sin början i folkskolan därstädes under god tillslutning av intresserade. Konsulent B. Ljunggren höll en serie föreläsningar om 1. a svin- och hästskötsel och be rörde också den animaliska produktionens betydelse. De trevliga och instruktiva föreläsningarna mottogos med mycket stor uppskattning och tillfredsställelse. Kursen fortsätter i dag och avslutas i morgan kväll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *