John Winqvists jordafärd.

Direktör John Winqvist jordfästes på torsdagen i Norra krematoriet kontraktsprost Hansson i Sollentuna Pastor Hallin sjöng begravningsmässan.
Frih. Langenskiöld talade för styrelsen i Bankirfirman Langenskiöld, aktuarie Aminoff för 1882 års män, hr Arveson för Stockholms varpkastningsförbund och dir. Kahn för kamraterna i Stockholms fondbörs och, Svenska, fondhandlareföreningen.
En vacker blomstergärd hade ägnats den bortgångne. Kransar märktes från Personalen hos bankirfirman Langenskiöld och A.-b. Fides, Stockholms fondbörs, Vänner och kamrater vid Stockholms fondbörs, Styrelsen för svenska fondhandlareföreningen, Bankirfirman Cervin, A.-b. M. Bilung, Föreningen 1882 års män, Tidningarnas Telegrambyrå, Aktie ägarnas uppslagsboks redaktion, Svenska kontoristföreningen, Sällskapet V. V., B. K. 26, Stockholms varpkastningsförbund och Gotlands gille. Den bortgångnes minne hade även hedrats genom gåvor till Blomsterfenden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *