Järnvägsnätet å Gotland

omfattar enligt den nu framlagda allmänna järnvägsstatistiken 207 km:s banlängd. I jämförelse med andra län kan Gotland ej anses järnvägsfattigt, i det att banlängden pr 100 kvkm. motsvarar 6,55 km., under det att vederbörande riksmedeltal endast är 3,84. Om banlängden sättes i relation till invånarantalet, blir det nära 37 km. bana pr 10,000 invånare mot c:a 27 i medeltal för riket. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *