Järnvägsaktiebolagen.

Statens ombud för granskning av Klintehamn—Roma och Slite—Roma järnvägsaktiebolags förvaltning och räkenskaper för år 1937 anmäler till kommunikationsministern att intet av bolagen i fjol varit skyldigt att verkställa amorteringar eller ränteinbetalningar å sina statslån, vid årsskiftet uppgående till 215,000 resp. 50,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *