Järnvägen vill sälja mark.

Gotlands järnvägsaktiebolag har hos k. m:t anhållit om tillstånd att från Lärbro stationsområde avsöndra ett för järnvägsändamål obehövligt markområde om cirka 1,490 kvm.
Järnvägsbolaget ämnar sälja området till Gotlands konsumtionsförening, vilkeri på detsamma skall uppföra en handelslägenhet. Om denna förlägges till den avsedda platsen kommer järnvägen att tillföras en ej oväsentlig trafik.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *