Jämtlandsmanövern.

Kronprinsen och general Cederschiöld.
Trupperna på marsch i den vintriga terrängen.

Östersund, 8 mars. (TT.) De fortsatta händelserna under vinterfälttjänstövningen i Jämtland ha utvecklat sig på så sätt, att väststyrkans huvudkrafter natten till tisdagen nådde trakten av Stugun, där de förlades bakom skyddstrupperna. Dessa hålla den terräng öster om Stugun, dit de på måndagen drogo sig tillbaka.
Öststyrkan nådde på måndagskvällen sina anfallsmål, varefter den förlades omkring 1 ½ mil öster om Stugun. Vid tiotiden på tisdagsförmiddagen började östsidans kavalleribataljon anfalla motståndarnas skyddstrupper norr om Indalsälven. Något senare igångsattes även anfall söder om älven av ett infanteriförband, understött av artilleri. I övrigt pågå omgrupperingar inom öststyrkan.
Temperaturen håller sig omkring nollpunkten. De föregående dagarnas hårda blåst har upphört och på tisdagen rådde snöfall. Härigenom underlättas framkomligheten i hög grad, vilken förut varit mycket besvärlig på grund av det hala och isiga väglaget.
Det har nu bestämts, att den skidlöparebataljon från Norrbottens regemente, som skall delta i de fortsatta övningarna, skall tillhöra öststyrkan. På tisdagsförmiddagen hade den kommit till Dockmyrs järnvägsstation, c:a 2 ½ mil söder om Stugun. Den kommer nu att i avsevärd grad förstärka östsidans väntade anfall mot Stugun.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *