Jakttiderna på Gotland.

På förekommen anledning bedja vi få återge de enligt jaktstadgan bestämda perioder, då viltet på Gotland är tillåtet för jakt:
Räv: fridlyst t. o. m. år 1942. Hare: 1 okt.-31 jan. (på Fårö 1 nov.-31 jan.) .
Rapphöns: 16 sept.-15 nov. (fridlyst på Fårö t. o. m. år 1939). Fasan : 16-31 okt.
Vildduvor : 1 aug.—årets slut. Morkulla : 16-31 maj, 21 aug.-31 dec.
Tjäder och ripa: fridlyst.
Orre: hönor fridlysta, tuppar tilllåtna 21 aug.-15 sept. samt under december.
And: 1 aug.-15 nov.
Ejder och svärta: 1-20 april, 16 sept.-31 dec. (fridlyst på Stora och Lilla Karlsö med angränsande vattenområden) .
Alfågel: 1-20 april, 1 sept.-31 jan. (utom vid Karlsöarna). Dykänder m. fl.: 1 sept.-31 dec. Gäss (med undantag av grågås, som är helt fridlyst): 1 sept.-28 febr.
Örn: förbjuden tills vidare intill utgången av år 1940.
Följande fåglar äro helt fridlysta och få ej jagas, dödas eller fångas, nämligen : sommargylling, blåkråka, nötkråka, härfågel, kungsfiskare, glada, brun och blå kärrhök, stäpphök, skärfläcka, lunnefågel, vit och svart stork samt rördrom.
Jakttiderna på bl. a. hare och fasan ha medfört ovisshet hos ett stort antal jägare, då tiderna blevo ändrade under sommarens lopp sedan jaktstadgan kommit ut. De ovan återgivna jakttiderna äro hämtade ur de senast publicerade jaktbestämmelserna, som återfinnas i Svensk författningssamling nr 505 av den 7 juli i år, vilken upptar alla tider och detaljer i den nu gällande svenska jaktlagen. Vi skulle därför vilja råda hrr jägare att skaffa detta häfte, så att ev. missuppfattningar om jakttiderna kunna undvikas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *