Intet gatstensbehov för marinens vidkommande.

Något behov av smågatsten för marinens räkning förefinnes för närvarande praktiskt taget icke, framhåller marinförvaltningen på tal om lämpligheten av kaserngårdarnas permanentbeläggning med smågatsten. På grund av den höga kostnaden torde denna beläggning näppeligen böra förekomma för större ytor såsom kaserngårdar. Samtidigt erinrar man om att vid uppförandet av kustartilleriets nya etablissement på Gotland någon särskild kaserngård icke förekommer. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *