Inryckning vid I 18.

Idag ha vid I 18 inryckt 35 man, den s. k. sommarlinjens värnpliktiga studenter och befälselever, som skola fullgöra första tjänstgöringens andra omgång jämte regementsmöte, sammanlagt 158 dagar. I morgon inrycka sommargruppens värnpliktiga 216 man från östra och södra militärområdena samt 170 man från Gotland till första tjänstgöring.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *