Ingen radiotyr på Sandön.

I skrivelse till k. m:t erinrar vägoch vattenbyggnadsstyrelsen om att 20,000 kr. för innevarande budgetår avsetts för kostnaderna till anordnande av radiofyr för luftfarten i samband med en planerad dylik fyr för sjöfarten vid Gotska Sandön.
Då anläggandet av sistnämnda radiofyr emellertid tills vidare kommer att anstå, kan för närvarande den ifrågavarande radiofyren för lufttrafik ej komma till utförande. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen finner det emellertid synnerligen nödvändigt, att en dylik fyranläggning inom en snar framtid kommer till utförande för vinnande av erfarenheter om dess användbarhet för luftfarten. Styrelsen föreslår därför, ätt beloppet på 20,000 kr. skall användas för utförande av en provanläggning för radiofyr för luftfarten på annan lämplig plats inom landet, eventuellt i anslutning till en av lotsverket anordnad radiofyr för sjöfarten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *