Infanteriregementet.

Arméchefen har till försvarsministern avgivit transportförslag i fråga om officerare och underofficerare i anledning av att kadrernas enligt försvarsbeslutet skola minskas vid Göta livgarde samt Skaraborgs, Södermanlands, Värmlands och Kronobergs regementen men ökas vid övriga infanteriförband. En del transporter skola äga rum 1 oktober i år, övriga 1 oktober nästa år.
Arméchefen föreslår sålunda att följande transporter till I 18 skola beviljas den 1 oktober i år sergeanten vid Göta livgarde J. A. Bergström till fanjunkarbeställning, sergeant E. B. W. Ericsson, Skaraborgs regemente, till sergeantsbeställning, furir N. P. J. Wass, Skaraborgs regemente, till en furirsbeställning fanjunkaren i, sergeanten vid Kronobergs regemente A. Beckhagen till fanjunkarbeställning vid Gotlands infanteriregemente.
Chefen för Gotlands infanteriregemente har föreslagit att fänrik Bengt-Arne Löwin skall förordnas som löjtnant vid regementet. Militärbefälhavaren har tillstyrkt, men arméchefen avstyrkt framställningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *