Infanterimusiken spelar in maj

med revelj i morgon bittida och därefter vårkonsert på läroverksplanen. Avmarschen från Södertorg blir kl. 8 och musiken går Adelsgatan, Stora torget, domkyrkan, Späcksrum, Strandgatan, residenset samt S:t Hansgatan till läroverksplan, där vårkonsert gives enligt följande program:
1.) Gotländsk marsch, David Ahlqvist. 2. ”I våretid”, vals, Joel Olsson. 3. Svensk svit, Wesslander: a) I byn, b) På ängen, c) Bröllopsmarsch, d) Dans på landet. 4. Längtan, Aug. Söderman. 5. Vårtoner, Fritzell. 6. Kungl. Gotlands infanteriregementes marsch, Teike.
Konserten torde kunna börja omkring kl. ½ 9.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *