Illis quorum till landshövdingskan Rodhe.

Överlämnad på hennes 55-årsdag i dag.

Gertrud Rodhe.

K. m:t har tilldelat landshövdingskan Gertrud Rodhe, född Odenerantz, medaljen i guld av åttonde storleken med inskription ”Illis quorum meruere labores, att i blått band med gula kanter bäras & bröstet.
Landshövdingskan Gertrud Rodhe fyller i dag 55 år och har med anledning därav blivit föremål för hjärtliga hyllningar bl. a. från olika ideella föreningars sida, där hon nedlagt ett för vårt län så betydelsefullt arbete.
Bland de uppvaktande vid 3-tiden i dag märktes biskop Torsten Ysander, som hade k. m:ts uppdrag att till landshövdingskan överlämna medaljen” ”Illis quorum” och erinrade om hennes insatser i den sociala och kulturella verksamheten.
Denna vackra belöning har också vår landshövdingska gjort sig förtjänt av, och hela länets befolkning har anledning att instämma i de välgångsönskningar, som genom olika representanter i dag framförts till den ungdomliga 55-åringen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *