Idrottsföreningen Varpa

hade igår årsmöte i Östra skogsdungen under ordförandeskap av vice ordföranden, hr Edvin Malmkvist. Års- och revisionsberättelserna föredrogos. och godkändes. Styrelsen omvaldes: och består. alltså av K. F. Söderdahl, ordförande, Edvin Malmkvist, vice ordförande, Erik Söderdahl, sekreterare, Herbert Pettersson, kassör, Henrik Engström, vice sekreterare, samt Knut Larsson, materialförvaltare, med Henry Engström och Gösta Nordvall som suppleanter. Till revisorer utsågos Edvin Andersson och Harry Netzel med John Palmgren och Randolf Nygren som suppleanter.
Att representera föreningen vid Föreningen Gotländsk Idrotts sammanträden utsågos hrr K. F. Söderdahl, Edvin Malmkvist, John Palmgren, Herbert Pettersson med Edvin Andersson och Emil Nilsson som suppleanter.
Idrottsföreningen Varpa hade vid ??????? slut ett medlemsantal av 78 stycken. På årsmötet inröstades 23 nya medlemmar varför föreningen för första gången överskred det första hundratalet.
Ett 60-tal medlemmar bevistade årsmötet, vilket inramades av varpkastning samt leven för föreningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *