Idrott och sport

Väte slog Mästerby i inonmhusidrott.
Klubbtävlingar mellan Väte och Mästerby i inomhusidrott höllos i söndags i Goodtemplarlokalen i Väte, varvid Väte segrade, Följande resultat uppnåddes: Stående höjd: 1) Birger Pettersson, V., 125 cm, 2) Gösta Matsson, V., 120 cm., 3) Yngve Enekvist, M., 116 cm., 4) K. G. Björnlund, V., 112 cm.; Juniorer: 1) K. E. Fredriksson, V., 120 cem., 2) Ture Vess terlund, M., 112 cm.
Stående längd: 1) Birger Pettersson, V., 273 cm., 2) Einar Johansson, M., 264 cm, 3) Gösta Matsson, V., 264 cm, 4) Yngve Enekvist, M., 258 cm.; Juniorer: 1) K. E. Fredriksson, V., 250 cm, 2) Ture Vesterlund, M., 221 cm.
Höjdhop m. a: 1) RE Matsson, V., 153 cm, 2) Yngve Enekvist, M., 148 cm., 3) Gösta Matsson, V. 148 cm, 4) G. Vahlgren, M., 143 cm.; Juniorer: 1) Arne Helm, V., 138 cm,, 2) Ture Vesterlund, M., 133 cm.
Mellanhopp: 1) Birger Pettersson, V., 233 cm., 2) G, Björnlund, V., 230 cm, 3) Arne Larsson, V., 212 cm, 4) K. J. Nilsson, M., 171 cm.; Juniorer: 1) K. E. Fredriksson, V., 222 cm., 2) Ture Vesterlund, M., 161 cm.
Efter tävlingarna följde en livligt uppskattad gymnastikuppvisning av Vätegymnasterna under MM av Harry Pettersson. Uppvisningen om tävlingen bevistades av en talrik och synnerligen intresserad publik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *