Idrott och sport.

Uppland —Gotland
i fotboll kommer i år att förläggas till den uppländska landsorten och spelas under midsommar, Man har tänkt sig Morgongåva som spelplats i första hand.

Gotlänningarna i Uppsala.
Till tävlingarna om akademiska mästerskapen på värja och florett, som hållas i Lund den 25 och 26 dennes, kommer från Uppsala att sändas en trupp på fyra man, bland dem kand. L. Lilja, gotl. Lilja erövrade vid höstens mästerskap för Uppsala studenter första placering i värja och tredje i florett.

Bordtennis.
Visby BTK slog KIK med 9-2.

Visby bordtennisklubb gästade på söndagen Klintehamn för att spela den sista matchen i serien om grosshandl, Sandströms ståtliga vandringspris, Visbyspelarna voro i utmärkt form och spelade lugnt och säkert samt vunno sina matcher i de flesta fall övertygande och stodo till slut som segrare med det utmärkta resultatet 9—2, Två rekord sattes i bordtennisseriens elfte timma, nämligen Svärds och Christianssons uppgörelse som torde vara ett rekord i bollning från bägge parterna i det att ej någon av dem vågade taga någon risk och slå, och matchen varade c:a 34 timme, Under samma tidrymd brukar man i vanliga fall hinna med 3 matcher. Det andra rekordet svarade Ekvall och Cedergren för, då deras andra set blev synnerligen spännande och segslitet och slutade först vid 29—31.
Matchresultaten blevo:
KIK …. …. VBTK
S. Cedergren—I. Ekvall 1—2.
T. Christiansson—H. Svärd 1—2.
H. Westberg—T. Dahlström 0—2.
B. Jakobsson—A. Jacobsson 0—2.
H. Westberg—B. Olsson 1—2.
E. Jacobsson—K. A. Thimgren 2—0.
I. Wallin—A. Olofsson 0—2.
B. Lundgren—A. Lutteman 0—2.
Å. Smith—S. Pettersson 2—0.
S. Jakobsson—E. Gardelin 0—2.
G. Johansson—K. H. Lutteman 0—2.
Bordtennisserien är nu slutspelad i och med gårdagens match och sedan Läroverket lämnat w. o. mot ”Finish” och Visby BTK. Seriesegrare blev ”Finish” med fjolårssegrarna VBTK på andra plats, ”Finish” fick i och med seriesegern sin förstainteckning i det ståtliga vandringspriset som kommer att överlämnas i samband med G. M:et i bordtennis om söndag.
Slutställningen i bordtennisserien:
………. …… sp. v. f. kvot p.
BTK Finish 6 6 0 3—1 12
Visby BTK 6 4 2 3—2 8
Klintehamns IK 6 2 4 21—34 4
Läroverkets BTK 6 0 6 3—19 0

Garda Idrottsklubb
höll i sändags sitt årsmöte i kommunalrummet under ganska god anslutning från medlemmarnas sida. Till ordf. för dagen valdes K. G, Lagergren med Ragnar Ring som protokollförare.
Först upplästes års- och revisionsberättelserna av vilka framgick att medlemsantalet nu är 32. Kassan hade omslutit en summa av kr, 643: — med en behållning av 401: 44.
Ett anslag av 25 kr. beviljades till gotlandsidrotten och skall dessutom stå till varpkastarnes resor, då minst tre lag anmäla sig till en tävling, där längre färd är nödvändig, en summa av högst 30 kr. till förfogande, dock under förutsättning att deltagare betalar halva resekostnaden. Ett anslag av 20 kr. anslogs likaledes till sektionen i allmän idrott till pris vid tävlingar. Fotbollsektionen beviljades reseersättning för sina idrottare, då de vid längre färder behöva anlita andra fortskaffningsredskap än cykel. Ett anslag beviljades även till uppsättning av nya mål å planen.
Mötet enades om anslutning till fotbollsförbundet och till föreningen Gotländsk idrott. En kommitté av 5 ledamöter tillsattes för att ordna om sommarens basar.
Till ordförande valdes Karl-Gustav Lagergren, till sekr. Ragnar Ting till kassör Johansson, till v, ordf. Bror Broström och till materialförvaltare Ernfried Broström, Suppleanter Valdemar Dahlbom och Henning Nyström, Revisorer av klubbens räkenskaper blevo Axel Nilsson och Aron Gahrén.
I de olika sektionsutskotten invaldes följände medlemmar: i sektionen för gotländsk idrott Henning Nilsson och Aron Gahrén, för fotbollen Allan Hansson och Erik Larsson, Kyrkebols, och i allmän idrott Gunnar Larsson, Lau, och Ture Lagergren, Garda.

Träkumla I. F.
hade i lördags kväll anordnat klubbmästerskapstävlingar i tyngdlyftning i I. O.
G. T.-lokalen i Vall. En talrik och intresserad publik hade infunnit sig.
Resultaten : blevo: Fjädervikt 1) H. Olofsson, sammanlagt 162,5 kg.; Lättvikt 1) Åke Johansson 57,5—62,5—77,5—197,5 kg., 2) Ake Collberg 177,5 kg.; Mellanvikt 1) N. Akerbäck 72,5—77,5—97,5—247,5 kg., 2) B. Westergren 192,5 kg. Lätt tungvikt 1) G. Nilsson 60—77,5-—97,5—235 kg.
Dessutom förekom en flott uppvisning av bl. a. Göte Viding, som noterade 280 kg;. sammanlagt, nämligen 80 i press, 90 i ryck och 110 i stöt.
Efter tävlingarna uppfördes en pjäs av SLU:are.

Fardhems idrottsförening
hade i lördags kväll extra sammanträde, vilket hölls hos fru Lina Pettersson, Överburge i Fardhem. Sammanträdet gällde först och främst införandet av en hel del nya stadgar i föreningen samt förslag till några nya klubbmästerskap m. m.
Blott ett tjugotal medlemmar voro närvarande vid sammanträdet, vilket är att beklaga då föreningen skulle fatta dylika beslut.
Efter en kort diskussion beslöts att föreningen skulle uppsätta löpning 100, 200, 400, 1,0006, 1,500 och 3,000 meter, vidare längdhopp, höjdhopp, trestegshopp, kulstötning och spjutkastning, för kvinnliga löpning 60 och 200 meter samt längdhopp och kulstötning. Styrelsens förslag om anordnandet av terränglöpningar och orientering godkändes, liksom styrelsens förslag om införandet av en del nya stadgar i föreningen. Till sist beslöts att så många som kunde av föreningsmedlemmarna skulle hjälpas åt att flyktigt förbättra fotbollsplanen till seriestarten.
Fardhems IF kommer att den 20 mars anordna en terränglöpning.
Pege.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *