Idrott och sport.

Morgondagens brottningar
De som skola möta ”spårvägarna”.

I morgon kl, 3 e. m. börjar den med spänning motsedda brottningsuppgörelsen mellan Spårvägen, Stockholm, samt våra härvarande föreningar VIF och AIK. Det torde bli en trevlig mattfest, och om utgången Kr inte så lätt att sia, även om vi tro, att stockholmarna böra vara de mera rutinerade. Men säkert skola våra pojkar göra det besvärligt för dem.
VIF, den arrangerande föreningen, ställer upp med följande lag;
Bantam: Arne Blomberg (”Påven”), utmärkt tekniker fast med något ”flängig” stil; fjäder: Ch. Broman, stark; lättvikt: B. Karlsson, envis och ger sig Inte i första taget; welter: I. Karlsson, ettrig, möjligen ännu envisare än Börje; mellanvikt: U. Gahne, smärt byggd men har bra teknik; lått tungvikt: K. Lindberg, ”lånad” från Gothemsklubben, har gått i Hellbergs skola, vilket säger en hel del; tungvikt: E. Lindahl, likaledes Gothem, stark som en björn men något otränad nu.

Evert Franzén.

AIK:s lag ser ut som följer:
Bantam: Ch. Uddin (”Tjadden”), tränad i hårda duster med ”Påven” är han rätt oberäknelig och hans motståndare får se upp; fjäder: S. Smolka, bra tekniker; lättvikt: Mats Vesterberg, en överraskningarnas man; welter: Malte Engström, gammal beprövad brottare i klassen, utmärkt tekniker; mellanvikt: Axel Pettersson, godmodig men inte så att han av pur barmhärtighet tar i motståndaren med silkesvantar; lätt tungvikt: Karl Axel Booberg, god tekniker, som ej så lätt låter sig överrumplas; tungvikt: Sten Karlström, kraftig bit men ännu ej tillräckligt rutinerad.
Ja, det var i korthet några karaktäristiska i minnet. Låt nu se, att de nämnda egenskaperna tillämpas i praktiken i så måtto, att resultatet blir fallsegrar åt rätt håll.
Vi ha tidigare presenterat ”spårvägarna”, varför ett upprepande torde vara överflödigt. Ovan en bild av lättviktaren Franzén i Spårvägen, en brottare med sju års erfarenheter i ”garnet”.

Tolkningstävlan med bil
anordnas om söndag av G. M. C. K, som därvid hoppas, att även många kvinnliga deltagare skola anmäla sig, enär från detta håll livligt intresse visat sig för tolkningstävlan. I händelse av stor tillslutning från damklassen blir det två banor, den mindre 4 mil lång, medan den stora banan, avsedd för de mera tränade tolkarna, räknar 7-8 mil och går förbi Stenkumla, övre vägen, Ejmunds och Loggarve backe, Hejde kyrka, Väte, Atlingbo och Vall samt vidare till målet vid Siltbergs bilaffär, där järnväl starten är.
Anmälningstiden till deltagande utgår om lördag, och det är att förmoda att vännerna av den trevliga sporten skola anmäla sig i massor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *