Idrott och sport.

Hemse B. K:s årsmöte.
Prisutdelning, hyllningar, samkväm.

Årsmöte med Hemse Bollklubb hölls nyårsafton på Hemse Hotell. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven Frehse.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Året 1937 har varit mycket givande för klubben. 3 tävlingar ha hållits. En i inomhusidrott samt 2 i allmän idrott. Resultaten har vid dessa tävlingar varit goda. På andra tävlingar har klubbens idrottsmän erövrat 8 första pris samt en andraplacering i längdhopp vid D. M. Fotbollen har under lagledaren B. Nilssons ledning gått framåt. Såväl A- som B-lag äro goda. A-laget leder södra serien samt har för året erövrat priset i triangelserien mellan Alva I. K., Klintehamns I. K. och Hemse B. K. Det är även Bollklubbens förtjänst att man nu har börjat bygga på en idrottsplats här. Kassan har under året balaserat på 6,650 kr. På utgiftssidan märkas bl. a. 100 andelar i den nya idrottsplatsen å 10 kr. st. samt iordningsställande av klubbens festplats för 1,500 kr.
Till styrelse för 1938 valdes: Valter Melin, ordf., S. Rumin, E. Karlsson, B. Hansson, H. Jakobsson, I. Ekman och I. Larsson, och suppleanter för dessa blevo B. Samuelsson, B. Nilsson och J. Nordström. Revisorer: G Andersson och N. Söderstam med R. Olsson som ersättare.
Allmänna idrottssektionen fick följande sammansättning: B. Hansson, A. Kahlström, I. Larsson, H. Jakobsson och G. Lundin. Fotbollssekt. skall bestå av lagkaptenerna och lagledarna. Lagledare för A-laget blev B. Nilsson och för B-laget I. Ekman. Även damfotbollssektion valdes och består av Aina Edlund, Greta Pettersson, J. Olsson och A. Lundgren. Till att sköta festplatsen valdes O. Kraft, H. Johansson och A. Lundgren. Gymnastikledare blev G. Karlsson.
Till sist avtackades avgående ordf. Sven Frehse för sitt arbete till klubbens gagn och ett leve utbragtes för honom.
Efter årsmötet var i samband med prisutdelning anordnat eti samkväm.
Den avgående ordf. fick av sina styrelsekamrater mottaga en skål med samtliga deras namn ingraverade som minnesgåva. Från A- och B-lagen fick lagledaren mottaga en skål för sitt arbete. Ett av skohandl. 0. Henriksson uppsatt pris till bäste spelare i A-laget erövrades av Harry Olsson. Det av H. B. K. uppsatta priset till näst bäste ficx Arne Kahlström mottaga. För utomordentligt arbete 1 laget fick centerhalven Skånberg ett pris, skänkt av spelarna A-laget. En som önskar vara okänd hade skänkt ett pris till bäste målskytten, Olof Kraft. Valdemar Pettersson och Evert Karlsson fingo priser som bäste och näst bäste spelare; B-laget. Dessa voro skänkta av S. Frehse och H. B. K. Vidare fick varje man i A-laget en silverbägare, skänkta av urmakare Uno Jakobsson. Klubbmästarna i allmän idrott fingo en silvermedalj och andraplaceringarna en silverbägare.
Klubbmästare äro Längdhopp: Harry Olsson, 6,42 m.; Höjd: Ivan Ekman, 1,47; Tresteg: Harry Olsson, 12,05; Stavhopp: Arne Kahlström, 2,30; Löpning 100 m.: Harry Olsson, 11,8 sek.; Löpning 1,500 m.: Bo Jakobsson, 5,6,01 min.; Diskus. Arne Kahlström, 33,32 m.; Kula: Arne Kahlström, 11,17 m.
Resultaten äro efter förhållandena goda. Särskilt längdhoppsresultatet 6,42, är ju det bästa som noterats på Gotland 1937.
Sekreteraren.

Spårvägsbrottarnas besök.
Flera goda namn i laget.

Som förut nämnts gästas våra Visby-brottare Trettondagen av Spårvägens brottare från Stockholm, som skola möta VIF och AIK med VIF som arrangör.
Bland Spårvägsbrottarna märkas I bantam Börje Andersson, som inte ännu hunnit skaffa sig några större meriter men är bra ändå, i fjäder Arne Gustafsson, icke så starkt byggd men ettrig och har för övrigt vunnit sina matcher i Stockholmsserien, i lättvikt Evert Franzén, brottare sedan sju år och alltså ingen duvunge på mattan, i welter Jalmar Söderholm, som är en god taktiker och kan vända de mest vanskliga situationer till sin favör, i mellanvikt Harry Ljunggren, tidigare 1 Brottarklubben Ath6n och alltså en som vet åtskilligt om brottning, i lätt tungvikt Arne Lindgren, hård men ojämn och kan vinna på en bättre men förlora på en sämre, allteftersom humöret är. Han är ingen tekniker. I tungvikt slutligen är det en gosse som lyder det i brottarkretsar ej obekanta namnet Eddy Andersson, förut i Brottarklubben Ares. Gör nu sitt första framträdande i sin nya förening, väger 110 kg. och har deltagit i ett otal tävlingar mot både kända och okända ”stjärnor”. Har vid ett tillfälle t. o. m. kastat olympiamedaljören Bietags på fall.
Lagledare är Sven Ström, även han tidigare en gammal god brottare.
För VIF och AIK startar det gamla gardet, som inte är så dåligt det heller. En spännande brottningsdag kunna alltså våra brottarvänner vänta sig Trettondagen på A 7.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *