I här fört handelsregister

hava denna dag inkommit följande anmälningar:
den av Jakob Arvid Löfgren, Helge Olof Emanuel Ahlberg och Nils Karl Herman Pettersson i bolag under firma Möbelfabriken, Löfgren & O:o, i Garda socken idkade handelsrörelsen fortsättes, sedan Jakob Arvid Löfgren avlidit, av de övriga bolagsmännen under oförändrad firma;
Henrik Olof Edvin Stengård ämnar i Dalhems socken, postadress Gotlands Hässelby idka handelsrörelse under firma Henrik Stengård;
Anna Hilma Lovisa Nilsson, född Olsson, med hemvist i Martebo, ämnar i Hangvars socken, postadress Kappelshamn, idka handelsrörelse under firma Hangvarmagasinet, A. Nilsson, Till prokurist för firman har antagits mannen Oscar Fredrik Nilsson;
den av Anna Hilma Lovisa Nilsson, född Olsson, i Martebo socken under firma Anna Olsson idkade handelsrörelsen har upphört;
Karl Johan Selim Nyberg ämnar i Slite köping, postadress Slite, idka handelsrörelse under firma Karl Nyberg;
Johan Edvin Lyander ämnar i Västkinde socken, postadress Sjötorp, Västkinde, idka handelsrörelse under firma Edvin Lyander.
Visby i landskansliet den 7 mars 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *