I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
den av Rupert Emanuel Karlsson under firma R. E. Karlsson i Sundre socken idkade handelsrörelsen har upphört;
Rupert Emanuel Karlsson ämnar i Gothems socken, postadress Gothem, idka handelsrörelse under firma R. E. Karlsson;
Ture Adolf Lekander ämnar i Silte socken, postadress Silteby, idka handelsrörelse under firma Ture Lekander.
Visby i landskansliet den 25 april 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister har denna dag intagits följande anmälan:
den 16 april 1938 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Fårö med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insats, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i FÅRÖ, utgöres av lantbrukarna Gustaf Erik Hjalmar Sköldin i Karlbjerga, Karl Gustaf Olof Olofsson i Nors och Markus Emil Verner Larsson i Långhammar, ordinarie ledamöter, med Johan Gustaf Emanuel Karlsson i Landsnäsa och Axel Oscar Albert Ekman i Verkegårds, såsom suppleanter, alla i Fårö socken. Firman tecknas av Karl Gustaf Olof Olofsson och Gustaf Erik Hjalmar Sköldin var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning.
Visby i landskansliet den 25 april 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *