I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar: beträffande Kappelshamns fiskförsäljningslag, förening u. p. a, Vars g har sitt säte i Kappelshamn. ”Till ledamöter i styrelsen efter Johan Gustaf Adolf (Johansson) Hall och Emil Josef Bernhard Johansson, vilka avgått, hava utsetts förutvarande suppleanten Karl Erik Knut Lindlöv samt Emil Edvard Bernhard Andersson, båda i Kappelshamn. Till suppleant efter förenämnde Lindlöv har utsetts Sven Gustaf Ivar Johansson; beträffande Föreningen Havdhems Elektrieitetsverk u. p. ay, vars styrelse har sitt säte i Havdhems socken. På sammanträden den 29 december 1936 och den 30 december 1937 har föreningen beslutat träda i likvidation. Till likvidatorer har utsetts handlandena Ejnar Broander och Karl Gustaf Blomquist, båda i Havdhem. Firman tecknas av likvidatorerna i förening;
beträffande Lärbro Mejeriförening u. p. a. vars styrelse har sitt säte i Lärbro. Till ledamöter i styrelsen efter Nils Roland Andersson och Johan Martin Viktor Nilsson, vilka avgått, hava valts förutvarande suppleanten Olof Oskar Theodor Östman samt Albin Liljeström, Liffride i Lärbro. Till suppleant efter förenämnde Östman har utsetts Emrik Söderström, Vägome i Lärbro, Föreningens firma tecknas numera av ordinarie styrelseledamöterna Adolf Percy Falk och Karl Johan Sigurd Hellgren var för sig.
Visby i landskansliet den 5 mars 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *