Hyllningarna på 50-årsdagen

för lantbr. Josef Jakobson, Bosarve i Stånga, fortsatte under hela gårdagen, varvid jubilaren fick mottaga dike, bevis på uppskattning och popularitet. Vid 3-tiden hade ett 80-tal gäster samlats i femtioåringens hem till ett välförsett middagsbard. Under aftonen förekom rikligt med sång och musik, en för tillfället sammansatt kör utförde flera sånger och folkskollärare Samean Jakobsson sjöng till luta. En mängd tal höllos, sålunda framfördes lyckönskningar av pastor Er Lundblad, skollärare R. Dahlgren, landstingsman Johan Ahlsten, distriktsföreståndare Johan Nilson m. fl. Ett 30-tal telegram anlände under aftonens lopp och upplästes av folkskoll. Simson, Jakobsson. Gästernas tack framfördes av lantbrukare Emil Ekström och till sist tackade jubilaren för alla de hyllningar som kommit honom till del på halvsekeldagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *