Hyllningarna för konsul Ekman

blevo överväldigande. Telegram, blommor o. presenter ingingo i stort antal såväl till hemmet i Visby som till Hannover. Inalles anlände över 450 telegram, bl. a. fr. landshövding och fru Rodhe, generallöjtnant Thörnell, generalmajor och fru Törngren, översten och grevinnan Hamilton, överste och fru Linde, generalpoststyrelsen och general-postdirektör Örne, överståthållare Nothin, f. generallotsdirektör Hägg, riksantikvarie Curman, Vitterhets- historia- och antikvietsakademien, amiral Ericsson och direktör Högberg i Sveabolaget, generalkonsul Axel Johnsson, dr Hugo Hammar, kapten Ekebohm i Vaxholmsbolaget, hamndirektör Vinberg, dr Carl Julius Anrick, f. landshövding Ekman, Tyska legationen, generalkonsul Daehnhardt, kapitän z. See West (Albatross f. d. chef), Svenska turistföreningen, Svenska trafikförbundet, Kungl. Svenska Segelsällskapet, Föreningen 1868 års män, Sveriges nationella förbund, Drätselkammaren i Visby, Hamndirektionen, D. B. W :s sparbank, Svenska Handelsbanken i Visby, Köpmansgillet, Skeppargillet, Gotlands Gille i Malmö, Föreningen Gutnalia, Gotlands nation i Uppsala, Föreningen Gotländsk idrott, Gotlands ortsförbund av RLF., Frimurarelogen S:t Nicolaus, Oddfellowlogen S:t Klemens, Wisby Segelsällskap, Ungsvenskarna i Visby, Svenska Telegrambyrån, Gumaelius annonsbyrå, Gumaelius maskinaffär, Visby cementfabrik, Gotlands järnhandel, A.-B. H. A. Lindsströms järnaffär, Söd. Sv. stuvareförbund, Rederi A.-B. Svenska Lloyd, Svenska Sockerfabriks A.B., Göteborgs Handelstidnings A.B., Finnboda varv, Ekensbergs varv, Nyman & Schultz, Nyman & Schultz resebureau A.-B., Oxford-rörelsen, Vacuum Oil Comp., Gotlands järnvägs tjänstemän, personalen vid Gotlands banks kontor i Visby och Stockholm, Angbåtsbolagets kontorspersonal, Gotlands Allehandas personal och faktor, personalen vid Gotlands turistförening, personalen vid telefonstationen i Visby, ersonalen vid Visby hamn, personalen vid stadshotell, tullbevakningspersonalen i Visby, Visby lotsar, Visby polisförening, transportarbetarna i Visby, Visby lokalavdelning av ABF., tjänande bröder i S :t Nicolaus, befäl och besättningar på ångfartygs A.-B. Gotlands samtliga fartyg, vidare från styrelserna i Gotlands banks huvudkontor i Visby, Gotlands bank i Stockholm, Gotlands fornvänner, Gotlands turistförening, Ångfartygs A.-B. Gotland, Gotlands Järnvägs A.-B., Nya A.-B Visby Bryggerier, Karlsö jakt- och djurskyddsförenings A.-B., Visby stuveribolag och Gotlands Allehandas tryckeri A.-B.
Blomsteruppsatser ha överlämnats från Gotlands turistförening (med hyllningsadress, målad på sidenband av artisten Skårman med karaktäristiska Visbymotiv och texten: Gotlands Turistförening till sin framgångsrike ordförande på hans 70-årsdag); : Stockholm—Nynäs Järnvägs A.-B., Gotlands Allehandas redaktion och kontor, Ångfartygs A.-B. Gotlands revisorer, Arbetsbefäl och arbetare i Visby stuveribolag samt firma Carl E. Ekmans kontor. Bland presenterna märktes sådana från bl. a. nederländska konsuler i Sverige, Lavens kolimport och Vänner i Göteborg. Från anställda i Ångfartygsaktiebolaget Gotland med dotterbolag kommer efter konsul Ekmans hemskomst från Tyskland att överlämnas en vacker gåva i form av två magnifika Orreforsskålar med ingraverade gotländska motiv från Hansans dagar och från modern tid.
En stor mängd telegram ha även ingått till Hannover.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *