Hushållningsgillenas sammankomster.

Banda gille sammanträdde i går i Eskelhems bygdegård till ett välbesökt årsmöte under ordförandeskap av lantbr. Hj. Friborg, Sanda.
Till ordförande i bestyrelsen valdes därvid lantbr. Erik Bolin, Simonarve i Eskelhem, och till vice ordförande lantbr. Arthur Söderdahl, Vallda i Eskelhem. Till styrelseledamot omvaldes lantbr. Karl Johansson, övide i Eskelhem, med lantbr. John Wedin, Lekarve i Sanda, som nyvald suppleant.


Åtta nya medlemmar invaldes i gillet.
Efter sammanträdet talade konsulent A. Eklund om ”Resultat från sortförsök på Gotland”, varefter följde en stunds livlig diskussion.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *