Hushållningsgillena.

Endre gille sammanträdde i går i Endre skyttepaviljong under ordförandeskap av lantbr. Emanuel Glifberg, Röstäde i Ekeby.
Till ledamot i styrelsen omvaldes nämndeman Emil Stenberg, Digeråkra i Barlingbo, med lantbr. Hjalmar Björkegren, Busarve, som suppleant. Cirka 15 nya medlemmar föreslogos till inval. Efter sammanträdet talade konsulent B. Ljunggren om lantarbetstidslagen.
Efteråt höll även Endre gilles kontrollförening årsmöte, varvid den avgående styrelsen omvaldes. Till revisor efter avlidne folkskolläraren P. S. Hartman valdes lantbr. Johannes Gardell, Hanes i Endre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *