Hushållningsgillena.

Bäls gille höll i går sitt årssammanträde i Källunge bygdegård under ordförandeskap av nämndeman Lennart Pettersson, Gudings i Vallstena.
Vid mötet, som var fåtaligt besökt, nyvaldes till styrelseledamot lantbr. Enok Bohlin, Burs i Källunge, supplerad av lantbr. Harald Bohlin, Ekeskogs i Källunge.
Efter sammanträdet talade konsulent B. Ljunggren om den nya lantarbetstidslagen, varefter kaffe serverades.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *