Hushållningsgillena.

Hemse gille hade i går ett talrikt besökt sammanträde i Alva församlingshus under ledning av landstingsman Johan Ahlsten. Därvid förekom bl. a. val av en ordinarie ledamot och en suppleant i bestyrelsen, till vilka poster omvaldes nämndeman Axel Wahlby, Roes i Rone, resp. hemmansägaren Axel Sundberg, Oxarve i Hemse.
Sedan gillets ärenden behandlats höll konsulent B. Ljunggren ett instruktivt och intressant föredrag över ämnet: ”Nyare rön beträffande nötkreaturens utfodring”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *