Hushållningsgillena.

Burs hushållningsgille hade i går årssammanträde i Burs kommunalrum under hemmansägaren Hugo Anderssons ordförandeskap.
Till ledamot i gillesbestyrelsen valdes därvid hemmansägaren Edvin Häglund, Hallbjenne i När, med hemmansägaren Jacob Häglund, Mickels i När, som suppleant.
Till inval föreslogs ett 10-tal personer.
Frågan om anordnandet av en studieresa för medlemmarna i gillet hänsköts till bestyrelsen. Gillet beslöt vidare uttala önskemålet, att hushållningssällskapet skulle anordna en lantbruksvecka i Burs, helst inom de närmaste åren.
I anslutning till sammanträdet gav jordbrukskonsulent A. Eklund intressanta glimtar från försöksverksamheten, dels i fråga om olika slag av konstgödsel och dels i fråga om sortval av säd. Talaren avtackades av folkskoll. Alex Stengård.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *