Högerns valfilmer

visades på lördagen å Fårö, där över 150 personer hade kommit tillstädes. Av misstag hade lokalen blivit upptingad från två håll, dels för ett arbetarekommunens enskilda möte och dels för högermötet. Situationen löstes så, att arbetarekommunen framflyttade sitt sammanträde till kl. 10 e. m., varigenom publiken på detta först var närvarande vid högermötet.
Publiken hälsades av ombudsman Nils Hellström och sedan filmen ”Från kon till konsumenten” visats, hölls föredrag av redaktör Arthur Nilsson, som berörde några av de mest belysande dragen i årets politiska valsituation.
Därefter visades även de andra filmerna, vilka liksom föredraget mottogos med applåder.
Högerns valfilmer visas i morgon tisdag i Godtemplarloken, Mästerby, varvid föredrag hålles av folkskollärare Simon Carlson, Hästnäs, och på onsdag kväll kl. 8 i Bygdegården, Västkinde, varvid även föredrag kommer att hållas av banktjänsteman Ebbe Östman, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *