Högerns ledare, professor Bagges,

kommer som förut meddelats att tala i Visby på onsdagskvällen. Föredraget hålles i Palissaderna kl. 7 e. m.
I den diskussion, som nu på allvar rullas upp inför de stundande landstingsvalen, har givetvis högerledarens framställning sitt givna intresse. Då det också är första gången, som professor Bagge talar på Gotland, bör hans framträdande också ha ett rent: personligt intresse, oavsett vars och ens partipolitiska mantalsskrivningsort.
En avdelning ur infanteriregementets musikkår kommer att medverka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *