Hjärtliga hyllningar

blev bagaremästare Henrik Pettersson föremål för på sin sextioårsdag i lördags.
Tidigt på morgonen: infann sig sålunda riddartemplet S:t Hans” styrelse och överlämnade en blomsteruppsats samt Bööks ”Dikter från fem sekler” med ordens emblem och mottagarens namn i guldtryck. Deputationens gratulationer framfördes av skräddaremästare Gust. Arvidsson. Från I. O. G. T:s byggnadsförenings styrelse överlämnades genom bokhandlare Johannes Pettersson en blomsterkorg, och från ”Tre Svärd” genom tillsyningsman Andersson — och ’ trädgårdsmästare Malmberg en blomsterkorg samt ordens emblem i guld. Bageriidkarna i Visby överlämnade en länstol och å kyrkorådets vägnar överlämnade direktör Rethwisch en blomsteruppsats. Visby arbetarekommun genora postiljon Engström uppvaktade jubilaren likaledes med en blomsterkorg.
Utom från ovannämnda institutioner inflöto under dagens lopp telegram och hyllningar från landshövdingen, från logen ”Oskars Minne” genom ordföranden, från ångbåtspolagets ordförande konsul C. E. Ekman och från en mängd firmor både här i staden och på fastlandet.
Tillhopa ett drygt åttiotal telegram kommo under dagens lopp ”högtidsbarnet” till handa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *