Hemse friförsamling

höll i går em. sitt årsmöte i Missionskyrkan, varvid ett fyrtiotal medlemmar voro närvarande.
Efter unison sång och tal av pastor Gunnar Alstig höllos förhandlingarna under ordförandeskap av kamrer Hugo Nilsson. Av års- och revisionsberättelserna, som upplästes och godkändes, framgick, att kassan under året balanserat på kr. 4,493: 77 och att till Gotländska Missionsförbundet genom kollekter och anslag sammanlagt lämnats 605: 27 kr. och till Svenska Missionsförbundet 653: 10 kr., i vilket belopp sparbössemedel inräknats. Under året har 753: 40 kr. tillfallit församlingskassan genom kollekter för den lokala verksamheten.

Församlingen har f. n. 74 medlemmar.
Vid styrelsevalet omvaldes de i tur avgående, handl. Eric Johansson och lantbr. Karl Jakobsson, Hulte. Övriga ledamöter äro kamrer Hugo Nilsson, lantbr. Arthur Jacobsson, Kodings, och lantbr. Gustav Larsson, Haldings. Suppleant är lantbr. Frans Nyman, Koparve i Linde.
Till revisorer omvaldes lantbr. Harald Siltberg, Hulte, och lantbr. Olof Ahlin, Kodings, med lantbr. Kar] Skoggren, Tjängdarve, och konditor Harry Jonsson som suppleanter.
Till församlingsföreståndare valdes pastor Gunnar Alstig och till söndagsskolföreståndare konditor Harry Jonsson. Juniorledare blevo handl. Eric Johansson, fröken Märta Skoggren och pastor Alstig.
Efter förhandlingarna bjödo herr och fru Johansson, Salands, på kaffe.
Arsmötet, som gick i samförståndets och endräktens tecken, avslöts med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *