Hemse

Landsfiskalstjänsten i Hemse distrikt.
Sedan landsfiskalen i Hemse Olof Hallin fr. o. m. den 16 dennes erhållit förordnande som landsfiskal i Värnamo, har länsstyrelsen förordnat e. landskanslisten Paul Carlson att uppehålla tjänsten under tiden 16-25 sept. Under tiden 25-30 sept. skall landsfiskalen
Burgsviks distrikt F. Stengård bestrida denna tjänst och fr. o. m. 1 okt. har bitr. landsfiskal E. Jonsson förordnats att under vakans uppehålla tjänsten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *