Hemse

En bilkrock inträffade i går kväll strax före kl. 8 i hörnet av Järnvägsgatan och Storgatan. Lantbr. Arthur Jacobsson, Kodings, svängde just om hörnet vid Svahns. järnhandel, då en annan bil, förd av fiskhandl. Harry Lindblad från Alva, med god fart kom från Lindehållet och utan att väja undan för hr Jacobssons bil stötte till framändan på densamma med sådan kraft, att den slungades in mot staketet, där den blev stående. En cykel, som stod uppställd där, blev ganska illa ramponerad, och den påkörda bilen fick stötfångaren och båda framskärmarna intryckta och tillbucklade.
Den påkörande bilen sladdade också ned mot staketet och rev där loss en spjäla, men fortsatte utan att taga notis om det inträffade. Landsfiskal Hallin kom omedelbart till platsen för att utreda olyckan, och dessutom samlade sig givetvis en hel del skådelystna.

Varpklubben
beslöt vid: sammanträde i söndags att anordna basar på Bollklubbens festplats den 23 och 24 juli. Till kommitterade härför valdes hrr Manne Lindqvist, Hans Norrby, Gustav Pettersson, Knut Johansson, Axel Olsson och Axel Pettersson. På söndagen skall dessutom anordnas allmän varptävlan, vilken skall organiseras av hr Emil Hoffman, Reg. Olsson och Werner Ericsson. Vidare beslöt man, att klubbtävlan om vandringspokalen skall hållas den 26 juni kl. 12 midd. Våg mot en annan socken skall anställas någon” gång. i halva juli. Klubben anslog 10 kr. till pris vid Idrottsföreningen Varpas korporationstävling i Visby den 19 juni. Efter sammanträdet följde klubbkastning med insats, och 26 personer deltogo. Prislistan fick följande utseende: Klass I: 1) Manne Lindqvist, 2) Axel Hoffman, 3) Axel Olsson, 4) Malte Siltberg. Klass II: 1) Knut Johansson, 2) Harald Tunkvist, 3) Emil Melin. Klass III: 1) Leo Fredriksson, 2) Emil Olsson. Klass IV: 1) Ernfrid Olsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *