Hemse

Legala notiser.
Födde: Hemmansägaren Olof Ahlins son den 1 maj, smeden Fred. Siltbergs son den 5 maj.

Hemse varpklubb
höll på söndagseftermiddagen möte i kommunalrummet för att behandla en del frågor beträffande idrottsliga arrangemang den 6 juni.
Man beslöt, att tävlingar i såväl pärk som varpa skola anordnas i överensstämmelse med gammal tradition, och medel till priser skola insamlas på frivillighetens väg. Beträffande övriga arrangemang denna dag skall man förhandla om samarbete med bollklubben.
Under sommarens lopp skall man vidare anordna någon större tävling eventuellt i samband med fest. För att vidare behandla dessa frågor skall möte hållas söndagen den 22 maj kl. 2 e. m., då även varpkastning med insats anordnas för klubbmedlemmarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *