HEMSE.

Den 9 april.
Vid extra municipalstämma
i går kväll i kommunalrummet antogs byggnadsnämndens förslag till reglemente för samhällets avloppsnät, sedan nu samtliga nämnder tillstyrkt detsamma. Reglementet, som först skall godkännas av k. befhde, skall gälla från den 1 jan. nästa år. Från denna dag övertager hälsovårdsnämnden överinseendet och förvaltningen av nätet. För övriga bestämmelser ha vi i en tidigare artikel redogjort med undantag för några detaljer. Så stadgas det t. ex. att det åligger ägare av fastighet eller annan, som utsläpper spillvatten, att senast sex månader efter nätets färdigställande ansluta sig, om hälsovårdsnämnden så fordrar. Nämnden bestämmer därvid servisledningens anslutningspunkt till huvudavloppet samt låter själv verkställa hopkopplingen. Undantag från denna bestämmelse kan, emellertid göras om hälsovårdsnämnden finner att detta kan ske utan sanitär olägenhet.

Tävlingar i skolan.
Som ett sista led i terminens gymnastikundervisning vid folkhög- och lantmannaskolan hade i går anordnats en tävling i terränglöpning, varvid man använde sig av en 4,1 km. lång bana genom tämligen lätt terräng.
Vid tävlingen mellan de båda skolorna avgick folkhögskolan som segrare med 13 poäng mot 9, och vid den individuella tävlingen segrade Valter Qviberg på tiden 17 min. 6 sek. Tvåa blev Valdemar Edman, 17 min. 10 sek. och trea Gerard Karlström, 17 min. 15 sek. Med hänsyn tagen till inomhustävlingarna för någon tid sedan kom Valter Qviberg som etta i fråga om allsidigaste prestationer med 24 poäng, närmast följd av Sune Bolin med 17.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *