Hemse.

Den 27 jan.
S. M. U:s ungdomskurs
i Hemse missionshus har tagit sin början i dag under god tillslutning från ett 50-tal personer, däribland 30 fasta deltagare.
Sedan en ungdomssång sjungits hälsade pastor G. Alstig på församlingens och G. M. U:s vägnar ungdomskursens ledare, talare och deltagare välkomna. Ungdomssekreterare A. Keijer, som hela tiden skall vara kursens ledare, inledde så kursen med en bönestund och kl. 11 höll distriktsföreståndare Johan Nilson ett givande bibelstudium över ämnet ”Vägen till Gud”.
Tal. framhöll bl a. att det finns en väg till levande gemenskap med Gud men att varje själ har sin väg att gå. Några börja denna väg med förkrosselse och syndanöd, andra med en djup längtan. Några finna vägen med ens, men det finns de som gå andra vägar mot gemenskapen. Vägen till Gud är bönens och trons väg, den väg som i Skriften är angiven som en ärlighetens, uppriktighetens och bekännelsens väg.
Föreläsare under kursen, som kommer att pågå t o. m. söndagen, bli distriktsföreståndare Johan Nilson, fil. mag. Augustinus Keijer, missionärerna John S. Jönsson och Astrid Jönsson samt pastor Gunnar Alstig.
Dagordningen upptar för kursdagarna: kl. 10,30 bönestund, 11 bibelstudium, 12 föredrag, kl. 1-3 middagsrast, kl. 3 föredrag, kl. 4-6 gruppsamtal, kl. 6,30 kvällsvard och kl. 7,30 offentligt möte.
På söndagen hållas avslutningsmöten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *