Hemse.

Om det lidande Kina
talade i går kväll fil. mag. Greta Engqvist i folkhögskolans gymnastiksal. I ett intressant föredrag skildrade magister Engqvist de intryck hon fått av land och folk under en för några år sedan företagen studieresa. Föreläsningen, som var anordnad av röda korskretsen i Hemse, besöktes av ett åttiotal personer.

Till ortsombud
med uppgift att mottaga och avge yttrande angående ansökningar om bosättningslån har kommunalnämnden vid sitt senaste sammanträde utsett lantbr. Jacob G. Jacobsson, Likmide. Hitintills har ingen ansökan från Hemse inkommit meddelar hr Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *