Hemse.

Den 4 jan.
Årsmöte.
På måndagskvällen höll Hemse friförsamlings ungdomsförening sitt ordinarie årsmöte under handl. Eric Johanssons ordförandeskap.
Års- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Kassan balanserade på 1,585: 98 kronor. Följande anslag beviljades: Till församlingen 150 kr., till SMU 150 kr., och till GMU 50 kr. I styrelsen omvaldes ordf., Eric Johansson, Nils Jacobsson, v. ordf., Birger Johansson, v. sekr., Harald Saltberg, sekr. samt nyvaldes Josef Jakobsson, kassör. Till revisorer valdes Gerald Jacobsson och Maja Jacobsson. Suppleanter blevo Holger Johansson och Edmund Rundby.
Artmötet avslöts av pastor G. Alstig, som bl. a. erinrade om den ungdomskurs, som i slutet av januari kommer att anordnas här, och då bland annat fil. mag. Aug. Keijer kommer att medverka.

Hemsetraktens bokföringsförening
anhåller hos k. m:t om statsbidrag för år 1938 till ordnad bokföring vid mindre jordbruk, varav 90 kr. till föreningens driftskostnader, 324 kr. till bokföringskostnader samt 180 kr. till kostnader för upprättande av räkenskapsutdrag efter verkställda bokslut. Samtidigt anhåller föreningen om nytt statsbidrag för sin verksamhet i fjol med 231 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *