Hemförlovning vid I 18.

Huvuddelen av den s. k. sommargruppen värnpliktiga vid I 18, sammanlagt 189 man, hemförlovas den 27 dennes för att åter inställa sig den 8 aug. Som hemföringsbefäl för de kontingenter vilka skola resa över Kalmar har fänrik Hammarberg samt korpralerna.. Holmstrand och Rosén beordrats och för de kontingenter vilka resa över Nynäshamn fanjunkare Johnsson, furir Karlsson och vicekorpral Ekstrand. Som resp. hämtningsbefäl den 7 aug. ha för Kalmarkontingenterna beordrats fänrik Söderberg, furir Hoas och vicekorpral Johansson samt för Nynäshamnskontingenterna fanj. Mathson, furir von Schulman och vicekorpral Åberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *