Hembygdsfest i Vall.

Samlade 400—500 deltagare.
Logen Snöklockans av I. O. G. T. hembygdsfest i Prästängen i Vall i går blev en lyckad tillställning med ett gediget och väl genomfört program och ansenlig tillslutning. Det till en början hotande vädret lyckades icke skrämma bort publiken och något regn blev det heller icke under festen, som tog sin början kl. 2 med musik av hrr Eric Öst och Svante Pettersson. Hr Martin Hellgren, Hogrän, hälsade därpå de närvarande välkomna varpå bagaremästare Henrik Pettersson deklamerade Hjältarne av Edv. Fredin och Bonden av Nycander.
Dagens föredrag hölls av amnuensen A. Edle, Visby, som talade om kristendomens införande och utbredande på Gotland, om kyrkobyggena och deras mästare ete., ett värdefullt föredrag som åhördes med stort intresse. Sedan blev det S. G. U:s folkdanslag, som en stund sörjde för underhållningen — Oxdansen väckte naturligtvis det största bifallet — och gav en vacker uppvisning i ett par omgångar, mellan vilka hr Pettersson föredrog några stycken på gutamål. Hr Josef Malmström, Hogrän, drog sedan på gutamål. historien om ”Kalabaliken på Stångamalmen”, och efter ytterligare musik togs kaffepaus.
I programmet ingick även tävlan i gotländsk femkamp, men här ställde endast sex deltagare upp. Resultatet blev: 1) A. Möllerström, Roma, 2) G. Nilsson, Träkumla, 3 Holger Pettersson, Vall, 4) Martin Hellgren, Hogrän. Dessa tävlingar kompletterades med en del skämttävlingar. I Herre på vågrät stång segrade Bertil Olsson, Vall, och i parlöpning paret Björnlund—Nilsson. Ledare för tävlingarna var folkskollärare Riggert, Vall, som också förrättade prisutdelningen varpå de mera programenliga förhandlingarna avslutades med några ord av hr Hellgren. Därefter vidtogo danslekar några timmar innan man skiljdes åt efter en lyckad dag och afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *