Hejde pastorat.

Domkapitlet har bifallit en ansökning av kyrkoherde J. Kjellander i Hejde om tjänstledighet under tiden 1 februari-31 mars 1938 på grund av försvagad hälsa.
Frågan om förordnande av vikarie har bordlagts.
Vidare har domkapitlet förordnat kontraktsprosten G. Reuser att förrätta vederbörlig kyrkoinventering mellan kyrkoherde Kjellander och den, som den 1 februari 1938 kommer att tillträda pastoralvården i Hejde pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *